Stać Cię na nie ubezpieczenie firmy?

Ubezpieczenie mienia firmowego – niezbędna ochrona dla przedsiębiorców

Ubezpieczenie firmy jest ochroną, którą powinna posiadać każda działalność gospodarcza. Polisa ta pozwala zadbać o firmę w chwili wystąpienia zdarzenia, które wiązać się będzie ze znaczącymi szkodami dla działalności oraz trudem utrzymania jej pozycji na rynku. Istotne, aby przedsiębiorca zadbał o tę kwestię i zdał sobie sprawę, że zdarzenia losowe i niespodziewane mogą zdarzyć się każdemu, jednocześnie pozbawiając dorobku niekiedy nawet całego życia. Właściciel firmy, decydując się na wybór ubezpieczenia, powinien dokonać analizy ryzyk, z jakimi związana jest specyfika branży, w której prowadzi działalność i podjąć odpowiedni wybór zakresu ryzyk, które umieszczone zostaną w polisie ubezpieczeniowej.

Na co zwracać uwagę wybierając ubezpieczenie firmy?

Na początku, zanim polisa zostanie podpisana, warto sprecyzować, jaki zakres mienia chcemy objąć ubezpieczeniem. Nie każdy z przedsiębiorców wie, że mienie niekoniecznie musi być własnością firmy – może być ono wynajęte, dzierżawione bądź użyczone – a mimo to podlega ubezpieczeniu na zwyczajnych warunkach. Z doświadczenia wiadomo również, że niezbędna jest także dokładna inwentaryzacja majątku. Zapytacie, dlaczego? Stan inwentaryzacji ma wpływ na trzy podstawowe czynniki: ogólną sumę ubezpieczenia, poziom składki oraz wysokość odszkodowania. Zawsze doradzam więc moim klientom, aby pomimo ciągłego braku czasu szczegółowo zadbali o tę kwestię, aby w sytuacji koniecznej mogli w pełni skorzystać z ubezpieczenia.

Jaki zakres obejmuje ubezpieczenie firmy?

W odniesieniu do indywidualnych potrzeb przedsiębiorcy oraz specyfiki działalności firmy polisa ubezpieczenia mienia firmowego odnosi się do szerokiego zakresu kategorii. Wyróżnia się ubezpieczenie:

 • budynków, sklepów, magazynów i innych nieruchomości firmowych razem z wyposażeniem,
 • środków obrotowych (towar w magazynie i transporcie, surowce, półprodukty),
 • mienia osób trzecich (przyjętego w celu wykonania usługi),
 • maszyn specjalistycznych, maszyn budowlanych, linii produkcyjnych, urządzeń oraz wyposażenia,
 • sprzętu budowlanego,
 • maszyn od awarii,
 • elektroniki stacjonarnej i przenośnej, należącej do firmy oraz użytkowanej przez pracowników w biurze, jak i poza nim,
 • oprogramowania, a także danych przechowywanych w systemach informatycznych,
 • gotówki – w lokalu i w transporcie od kradzieży oraz rabunku,
 • środków obrotowych w transporcie – czyli ubezpieczenie cargo.

Od czego można ubezpieczyć mienie firmowe?

Mienie firmowe może zostać ubezpieczone w zależności od potrzeb i preferencji klienta od:

 • pożaru oraz innych zdarzeń losowych,
 • wandalizmu,
 • kradzieży wraz z włamaniem i rabunkiem lub w określonych przypadkach kradzieży zwykłej,
 • innych zdarzeń losowych, które miały miejsce na terenie działalności gospodarczej,
 • w zakresie All Risk.

Niezwykle istotne jest, aby dokonać właściwego wyboru zakresu oraz rodzaju ubezpieczenia, ponieważ odpowiednia decyzja pozwoli na uniknięcie niepotrzebnych kosztów, wynikających z pojawienia się dużej szkody dla przedsiębiorstwa.

Co to jest All Risk i jaki zakres obejmuje ubezpieczenie firmy w tym wariancie?

All Risk to polisa ubezpieczeniowa, która zapewnia bardzo szeroki zakres ochrony. Wiąże się to jednak z wyższą składką. Klient, decydując się na tę formę ubezpieczenia, otrzymuje odszkodowanie za utratę, zniszczenie, a także uszkodzenie mienia, które wynikło z wszelkich nagłych i nieprzewidzianych zdarzeń. Polisa w wariancie All Risk chroni przed wszystkimi ryzykami, z wyjątkiem tych, które zostały wyłączone w umowie. To najszersza możliwa ochrona, jaką oferują Towarzystwa Ubezpieczeń. Zawsze proponuję moim klientom wariant All Risk, ponieważ tylko ona jest w stanie zapewnić pewną ochronę ubezpieczonego mienia.

Dla kogo przeznaczone jest ubezpieczenie cargo?

Ubezpieczenie cargo jest to ubezpieczenie mienia w transporcie, a także ubezpieczenie mienia w komunikacji. Przeznaczone jest dla osób przewożących towar drogą lądową, kolejową, śródlądową, lotniczą, a także morską. Ubezpieczenie cargo zapewnia ochronę od utraty, ubytku bądź zniszczenia transportowanego załadunku. Ponadto nie jest istotne czy przewożone mienie jest nowe, czy też używane.

Ubezpieczenie firmy – dodatkowe klauzule?

Wielu klientów dopytuje mnie, czy występuje możliwość dodatkowej ochrony gdy decydują się na ubezpieczenie firmy. W związku z tym chcę przedstawić kilka klauzul, które są jednymi z najczęściej wybieranych.

Klauzula przepięć

Tłumacząc moim klientom klauzulę przepięć, na początku przedstawiam im, co tak w ogóle znaczy przepięcie w kontekście tej dodatkowej opcji ubezpieczenia. Przepięcie odnosi się zatem do nagłego wzrostu napięcia w sieci elektrycznej, powstające z wyładowań atmosferycznych i związanych z nimi szkodami następczymi, a także powstające z innych przyczyn, za których winę ponoszą osoby trzecie. Klauzula przepięć jest jedną z najczęściej wybieranych przez przedsiębiorców.

Klauzula maszyn od szkód mechanicznych czy elektrycznych

Ubezpieczyciel, odnosząc się do tej klauzuli, zobowiązuje się do objęcia ochroną ubezpieczeniową szkody powstającej w maszynach, urządzeniach, które spowodowane zostały niewłaściwym działaniem prądu elektrycznego, tj. obniżenie lub wzrost napięcia, zwarcie, spięcie, uszkodzenie izolacji, przegrzanie, a także ingerencja człowieka, czy przyczyny eksploatacyjne. Zakres ochrony nie obejmuje jednak szkód powstałych w okresie gwarancyjnym. Wyłączone są także szkody w miernikach, amperomierzach, woltomierzach, stycznikach, bezpiecznikach oraz będących wynikiem ich naturalnego zużycia i eksploatacji.

Klauzula mienia powierzonego w celu wykonania usługi

Niniejsza klauzula jest rozszerzeniem zakresu ubezpieczenia za szkody rzeczowe powstałe w mieniu ruchomym, które zostały powierzone ubezpieczonemu, czyli np. do obróbki, czyszczenia, konserwacji, naprawy lub serwisowania. Ubezpieczenie dotyczy także szkody powstałej po wydaniu powierzonego mienia, jeśli jest ona następstwem wadliwie wykonanej usługi przez ubezpieczonego.

Klauzula wandalizmu

Klauzula ta dotyczy ochrony przed rozmyślnym uszkodzeniem lub zniszczeniem mienia przez osobę, lub osoby trzecie, w związku z usiłowaniem bądź dokonaniem kradzieży z włamaniem, rabunkiem. Mienie objęte ubezpieczeniem jest więc dokładnie określone w dokumencie potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia.

Ubezpieczenie szyb i oszklenia

Ubezpieczenie to wydawać się może najmniej praktycznym, jednak sprawdza się ono nawet w codziennym życiu. Co prawda szyby są ubezpieczane wraz z pomieszczeniem lub lokalem podczas ubezpieczenia od ognia, innych zdarzeń losowych czy włamania. Ubezpieczenia te nie obejmują jednak przypadków związanych ze stłuczeniem szyby na skutek przeciągu lub upadku przedmiotu na szklany blat. Ubezpieczenie szyb i oszkleń dotyczy więc nie tylko szyby w oknach czy drzwiach, ale także kuchennych płyt grzewczych, szklanych drzwi, elementów szklanych, będących częścią mebli czy lustra. Ta klauzula jest doskonałym rozwiązaniem dla przedsiębiorców, którzy w swoich lokalach i biurach posiadają wiele szklanych elementów.

Drodzy Przedsiębiorcy, gorąco zachęcam Was do głębszego zapoznania się z omawianą tematyką, ponieważ świadomość w biznesie jest niezwykle istotna. Jeśli macie pytania, które nurtują Was od dłuższego czasu lub pojawiły się po przeczytaniu niniejszego artykułu, koniecznie skontaktujcie się z Centrum Ubezpieczeń Witcars i zadbajcie o swoją firmę oraz o swoje finanse.

Centrum Ubezpieczeń WITCARS

Już dzisiaj dołącz do grona osób, które obserwują nasz profil na Facebooku i bądź na bieżąco z wszystkimi artykułami!

Zapraszamy!

Przeczytaj także:

Ubezpieczenia firmowe cz. I – OC działalności

Zgłoszenie szkody – co musisz wiedzieć

AUTOCASCO czyli ABC o AC

zdjęcie: pixabay

Stać Cię na nie ubezpieczenie firmy?
Przewiń na górę