Rolnik szuka polisy! – ubezpieczenia rolne

Ten artykuł napisałem z myślą o rolnikach. Praca na roli jest trudna i często niebezpieczna. Prowadzenie gospodarstwa rolnego to praca wśród zwierząt czy maszyn często na trudnym terenie. Wypadki w gospodarstwach zdarzają się nierzadko, a szkody mogą zostać wyrządzone osobom trzecim. Bardzo często szkody dotyczą uszczerbku na zdrowiu, a kwoty odszkodowania są bardzo wysokie. Do tego gwałtowne zjawiska pogodowe mogą zagrażać budynkom w gospodarstwie. Z tego względu rolnicy mają obowiązek posiadania obowiązkowej polisy. Postaram się wyjaśnić co ubezpieczamy w ramach tzw. ubezpieczenia rolnego.

1. OC rolnika

Ubezpieczenie OC z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego jest jedną ze składowych ubezpieczenia rolnego. OC rolnika działa podobnie jak OC komunikacyjne. Jeśli prowadząc gospodarstwo rolne wyrządzimy szkodę osobie trzeciej, ubezpieczyciel wypłaci tej osobie odszkodowanie. Zakres ubezpieczenia jest uregulowany prawnie więc polisa kupiona w dowolnym TU będzie działać tak samo. Umowa OC rolnika zawierana jest zawsze na okres 12 miesięcy. Po roku, identycznie jak w OC komunikacyjnym, polisa zostaje automatycznie wznowiona na kolejny okres. Ubezpieczenie wznawia się automatycznie tylko wtedy gdy ta kończąca została opłacona w całości.

Co mówi prawo – ustawa?

Ustawa reguluje dokładne kwestie obowiązkowego ubezpieczenia rolników to Ustawa z dnia 22 maja 2003 roku, o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunalnych. Nie ma więc znaczenia które TU wybierzemy, zakres polisy OC rolnika w każdej firmie będzie taki sam.

Ustawa reguluje również sumy gwarancyjne OC tak jak w przypadku OC komunikacyjnego. Tak więc sumy ubezpieczenia od dnia 11 czerwca 2012r nie mogą być niższe niż:

  • 5 000 000 Euro na zdarzenie objęte polisą – w przypadku szkód na osobie, bez względu na liczbę poszkodowanych,
  • 1 000 000 Euro na zdarzenie objęte polisą – w przypadku szkód w mieniu, bez względu na liczbę poszkodowanych.

Kto musi się ubezpieczyć?

Ustawa mówi, że każda osoba fizyczna, która prowadzi działalność rolniczą, posiada areał rolny min 1ha oraz odprowadza podatki jest zobowiązana ubezpieczyć siebie (OC rolnika), oraz budynki gospodarcze.

W prawie jasno zdefiniowana jest definicja, kogo można uznać za rolnika. Rolnik to osoba fizyczna, mająca w posiadaniu bądź współposiadaniu gospodarstwo rolne.

Definicja gospodarstwa rolnego brzmi następująco: obszar użytków rolnych, który w sumie przekracza powierzchnię 1ha, przynajmniej w części podlegających opodatkowaniu rolniczemu. Gospodarstwem są też takie użytki poniżej 1ha, jeśli na nich prowadzona jest produkcja rolna należąca do tzw. działu specjalnego.

Jeśli ktoś mieści się w powyższych definicjach to ma obowiązek posiadania ubezpieczenia rolnego.

Z racji wolnego rynku ubezpieczeń rolnik może wykupić polisę w dowolnym Towarzystwie Ubezpieczeń.

W przypadku sprzedaży bądź darowizny gospodarstwa polisa rolna przechodzi na nowego właściciela. Fakt sprzedaży należy niezwłocznie zgłosić do firmy, w której jest ubezpieczone gospodarstwo.

Kiedy polisa nie zadziała?

Nie zawsze poszkodowany otrzyma odszkodowanie. Kupując obowiązkowe ubezpieczenie rolnik musi być świadomy wyłączeń jakie stosowane są w tych ubezpieczeniach. OC rolników nie obejmuje szkód w mieniu, które zostały wyrządzone rolnikowi na skutek działań osób bliskich tj. mieszkających z rolnikiem. TU nie odpowie również za skażenie czy zanieczyszczenie środowiska, utratę gotówki itp. a także za szkody spowodowane chorobami zakaźnymi niepochodzącymi od zwierząt.  

OC rolnika a kombajn

Klienci często pytają mnie o to czy mając polisę OC rolnika muszą kupować polisę OC na pojazd wolnobieżny np. kombajn.

Polisa OC rolnika obejmuje pojazdy wolnobieżne w czasie przejazdu takim pojazdem z miejsca zamieszkania na pole, bądź dojazdu do sąsiada w ramach tzw. pomocy sąsiedzkiej. Jeśli spowodujemy szkodę w czasie jazdy np. kombajnem po zakupy to odpowiedzialności nie będzie. Z racji tego, że nie jeździmy kombajnami na zakupy tylko w celach pracy rolniczej nie ma potrzeby kupowania osobnej polisy OC komunikacyjnego.

OC rolnika a pies

Moi klienci często pytają również o to czy szkody wyrządzone przez ich psa np. pogryzienie będą objęte polisą?

Dotychczas firmy odmawiały wypłaty odszkodowania twierdząc, że pies nie należy do zwierząt gospodarskich. Jednak w dniu 20. czerwca 2017r zapadł ważny wyrok w tej sprawie. Sąd Najwyższy podjął wtedy uchwałę. Mówi ona o tym, że OC rolnika ma zastosowanie również wtedy gdy pies wykorzystywany do użytkowego celu wyrządził szkodę na osobie lub mieniu. Ważne jest tu sformułowanie: “do użytkowego celu”. Uchwała mówi o psach pracujących w gospodarstwie. Jeśli posiadamy psa dla własnego hobby, lepiej będzie jak wykupimy OC w życiu prywatnym ponieważ jeśli nie udowodnimy, że nasz czworonóg wykorzystywany jest np. do pilnowania trzody w gospodarstwie, o odszkodowaniu będziemy mogli niestety zapomnieć.

Wypowiedzenie polisy

Tak jak ubezpieczenie komunikacyjne OC, tak i OC rolnika możemy wypowiedzieć z końcem okresu ubezpieczenia. Dzieje się tak gdy np. u agenta otrzymamy lepszą ofertę z innej firmy. Obowiązkowe ubezpieczenie rolne wypowiadamy pisemnie najpóźniej na jeden dzień przed końcem ubezpieczenia.

Gdy kupimy nową polisę w innej firmie, a obecnej nie wypowiemy to w efekcie będziemy mieli dwie polisy: nową oraz automatycznie wznowioną obecną. W takim przypadku trzeba będzie zapłacić za obydwie. Nie wyobrażam sobie jednak przypadku, kiedy agent sprzeda polisę, a nie zapyta klienta o konieczność wypowiedzenia obecnej.

2. Obowiązkowe ubezpieczenie budynków.

Poza ubezpieczeniem OC z tytułu posiadania gospodarstwa rolnik musi – w myśl ustawy – posiadać ubezpieczenie budynków, które wchodzą w skład gospodarstwa. Mam na myśli tę samą ustawę, o której pisałem powyżej, przy OC rolnika.

Ustawa mówi zarówno o budynkach gospodarczych (stodoła, obora itp.) jak również mieszkalnych. Ubezpieczenie chroni od zdarzeń losowych takich jak: pożar, powódź/podtopienie, huragan, deszcz nawalny, opady śniegu czy gradu.

Pozory mylą

Sprawia to pozorne wrażenie zabezpieczenia naszego gospodarstwa.

Dlaczego pozorne?

A dlatego, że polisa obejmuje szkody powstałe poprzez uszkodzenie budynków i elementów stałych takich jak np. okna, zewnętrzne parapety. Nie dostaniemy odszkodowania za uszkodzenie wyposażenia domu, mebli, sprzętów elektronicznych. Zapomnijmy o odszkodowaniu za zniszczone ogrodzenie, drogę dojazdową, pergolę, altanę ale też (co ważne dla rolników) mienie takie jak maszyny, urządzenia czy zwierzęta. Często przecież składowane maszyny rolnicze czy pasza dla zwierząt przewyższają wartością budynek, w którym się znajdują.

Tak naprawdę polisa obowiązkowa obejmuje ochroną niewielką część majątku rolnika a do tego nie zapewnia ochrony od wszystkich ryzyk.

Przykład

Wyobraźmy sobie przypadek, w którym w wyniku gwałtownej burzy z wiatrem i ulewnym deszczem uszkodzeniu uległ dach budynku gospodarczego. Spadające elementy dachu rozbiły szybę w oknie oraz uszkodziły parapety. Do wnętrza wdarła się woda, zalała ściany, meble, w których rolnik przechowywał odzież roboczą i drobne akcesoria. W wyniku uderzenia pioruna w pobliskie drzewo nastąpiło przepięcie. Doprowadziło do uszkodzenia maszyny rolniczej a także lodówki w domu mieszkalnym. Rolnik posiadający obowiązkowe ubezpieczenie dostanie odszkodowanie za uszkodzenie dachu, rozbitą szybę, oraz zalane ściany. Niestety polisa nie obejmowała ochroną ruchomości domowych, wyposażenia domu czy innych budynków. TU nie wypłaci za uszkodzoną maszynę, lodówkę, zalane wodą meble. W zależności od wieku budynków jak również maszyn posiadanych przez rolnika odszkodowanie mogło nie pokryć nawet połowy rzeczywistej szkody wyrządzonej przez burzę.

Jak ubezpieczyć budynki?

Z jednej strony obowiązek ubezpieczenia, z drugiej niepełna ochrona obowiązkowej polisy.

Czy nie ma rozwiązania tego problemu?

Jest! I to prostsze niż może się to wydawać. Rozwiązaniem problemu są ubezpieczenia dobrowolne, których zakres spełnia wymagania ustawowe, oraz rozszerza o dodatkowe ryzyka.

Klientom, którzy chcą w pełni zadbać o swoje gospodarstwo polecam właśnie ubezpieczenia dobrowolne. Często występują na osobnej polisie, bez OC rolnika, choć w niektórych firmach można zrobić to w formie jednej polisy.

Ustawa nie definiuje czy rolnik ma mieć jedną polisę czy dwie – najważniejsze żeby miał.

Zdarzały mi się przypadki, że składka ubezpieczenia dobrowolnego była nawet niższa niż ta za ubezpieczenie obowiązkowe. W pozostałych kwota jaką płacą klienci jest niewiele wyższa, maksymalnie jest to ok. 25% więcej.

To niewiele więcej w porównaniu z tym o ile wzrasta ochrona mienia.

3. Kontrola ubezpieczenia

W ubezpieczeniach komunikacyjnych pieczę nad ubezpieczonymi sprawuje UFG. Monitoruje ubezpieczenia naszych pojazdów, oraz sprawdza ciągłość obowiązkowych polis OC.

A jak to wygląda w przypadku ubezpieczeń rolnych?

Kontrolę nad ubezpieczeniem rolnika sprawuje prezydent miasta, burmistrz lub wójt. Kontrolę przeprowadzić może również UFG, ponieważ ma do tego uprawnienia.

W przypadku wykrycia przez kontrolę braku ubezpieczenia rolnik musi zapłacić karę. Zależy ona od minimalnego wynagrodzenia i wynosi:

  • dla ubezpieczenia OC rolników – 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę,
  • ubezpieczenia budynków rolniczych – 25% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

 

Temat ubezpieczeń rolnych jest niezwykle rozległy i z pewnością w przyszłości pojawią się kolejne artykuły o ubezpieczeniach upraw rolniczych.

Jeśli spodobał Ci się mój artykuł, masz pytanie, lub chcesz podzielić się swoją opinią na ten temat zapraszam do komentowania. 🙂

Zapraszam Cię do polubienia mojej strony na Fb: WITCARS Centrum Ubezpieczeń
Dzięki temu nie przegapisz żadnego nowego wpisu.

Jeśli chciałbyś poznać ofertę ubezpieczenia swojego domu czy mieszkania napisz do mnie TUTAJ.

Już niebawem pojawi się kolejny artykuł na moim BLOGU.

Zapraszam!

 

Przeczytaj także:

Co obejmuje ubezpieczenie domu i co warto wiedzieć?

Zgłoszenie szkody – co musisz wiedzieć

Rolnik szuka polisy! – ubezpieczenia rolne
Przewiń na górę