Ubezpieczenia firmowe cz. I – OC działalności

Ubezpieczenie OC działalności jest niezbędne w momencie, gdy prowadzisz swój biznes.

Zastanawiasz się, co może dać Ci takie ubezpieczenie? Ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej zabezpiecza Cię – jako przedsiębiorcę – przed zobowiązaniami finansowymi, które wynikać mogą z konieczności naprawienia szkody wyrządzonej osobie trzeciej bądź w jej mieniu. Ubezpieczenie to obowiązuje (pod warunkiem wykupienia odpowiedniej klauzuli) również w momencie wprowadzenia wadliwego produktu do obrotu. W związku z tym OC działalności chroni Cię przed istotnymi konsekwencjami finansowymi, dlatego jest ono tak ważne i zalecane wszystkim przedsiębiorcom.

W jakich przypadkach OC działalności zapewni wypłatę odszkodowania?

Ubezpieczyciel wypłaci pieniądze z ubezpieczenia OC działalności wskutek zaistniałych wypadków w kilku poniżej podanych sytuacjach:

  1. Szkody wyrządzone nieumyślnie bądź przez zaniedbanie.
  2. Utrata korzyści lub straty wynikające z wypadku.
  3. Szkody, które powstały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej spowodowane przez pracowników w czasie podróży służbowych.
  4. Szkody wyrządzone przez podwykonawców osobom, które posiadają ubezpieczenie (klauzula podwykonawców).
  5. OC najemcy ruchomości/ nieruchomości.
  6. Szkody wyrządzone konsumentom w wyniku produktów bądź usług, które zostały nabyte na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (klauzula OC za produkt).
  7. Szkody wyrządzone pracownikom ubezpieczonej firmy (OC pracodawcy).

Kiedy obowiązuje możliwość ubiegania się o środki z ubezpieczenia OC działalności?

Istotne jest, aby zaraz po powstaniu szkody na zdrowiu lub mieniu osoby trzeciej zgłosić zaistniałą sytuację swojemu ubezpieczycielowi. W chwili powiadomienia firma ubezpieczająca sprawdza zasadniczość roszczenia i dokonuje całościowej procedury, po której następuje wypłata środków należnych osobie poszkodowanej. Podobnie jest w przypadku innych niekorzystnych dla przedsiębiorcy sytuacjach. W chwili pojawienia się zdarzenia losowego niezbędny jest jak najszybszy kontakt ze swoim ubezpieczycielem, a on zajmie się całą resztą.

Jak wygląda to w praktyce?

W codziennym życiu nasza czujność oraz wnikliwość bardzo często zostają poddane zachwianiu. Niezależnie w jakiej branży działasz, jesteś narażony na wiele nieprzewidzianych sytuacji i nieplanowanych wypadków. Niedawno zawitał do nas Pan Adam, który posiada firmę budowlaną. Podczas wykonywania ostatnich zleceń dla klienta jego pracownicy nie dopilnowali na terenie budowy zasad BHP, nie zabezpieczając odpowiednio terenu wokół budowy. Na obszar ten wszedł starszy pan, który ma problemy z chodzeniem, więc chciał wybrać drogę na skróty. Niestety przechodząc przez niedokładnie zabezpieczone terytorium, skręcił nogę. Pan Adam, który troszczy się o swój biznes, na szczęście posiadał u nas wykupione ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. Tym samym swoim przezornym zachowaniem zadbał o finanse przedsiębiorstwa, które prowadzi.

Od czego zależy wielkość składki ubezpieczenia OC działalności?

Na wielkość składki ubezpieczenia wpływa przede wszystkim zakres ubezpieczania działalności gospodarczej, suma gwarancyjna, a więc maksymalna kwota, do jakiej odpowiada towarzystwo ubezpieczeniowe, prawdopodobieństwo wystąpienia szkody, a także roczny obrót przedsiębiorstwa w tym miejscu należy zaznaczyć, że im obrót firmy jest większy, tym polisa staje się droższa. Wielkość stawki ubezpieczenia OC z tytułu działalności gospodarczej zależna jest również od branży, w której swoją działalność prowadzi osoba wnioskująca o ubezpieczenie. Uwzględniając wymienione wyżej czynniki firma ubezpieczająca z pewnością znajdzie rozwiązanie idealne dla Ciebie i Twojej firmy.

Co jest niezwykle istotne przy zawarciu umowy z ubezpieczycielem?

Ubezpieczający musi przekazać ubezpieczycielowi wszystkie znane sobie okoliczności, o które ubezpieczyciel pyta. Niezbędne jest w szczególności, aby w polisie zapisane zostały wszystkie kody PKD, które ubezpieczony rzeczywiście wykonuje na co dzień.

OC działalności – przydatne klauzule

OC pracodawcy

Klauzula ta jest niezwykle korzystna dla ubezpieczonego pracodawcy, ponieważ zwalnia go z obowiązku uruchomienia własnych środków i wszystkich formalności z tym związanych podczas pojawienia się wypadku pracownika w czasie pracy. Dzieje się tak, ponieważ towarzystwo ubezpieczeniowe całościowo zajmuje się postępowaniem wyjaśniającym, a także ponosi pojawiające się koszty z tytułu postępowania sądowego. Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie z uwzględnieniem pomniejszenia ustalonej kwoty o jednorazowe świadczenia otrzymane przez pracownika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

OC za produkt

Podmioty, które zdecydowały się na wykup polisy odpowiedzialności cywilnej za produkt, zabezpieczają się na wypadek szkody wyrządzonej wadą produktu wprowadzonego w obieg lub dostarczeniem produktu, którego specyfikacja jest niezgodna z wcześniejszymi ustaleniami. Istotne jest, aby wprowadzanie finalnego produktu na rynek przez podmiot ubezpieczony wiązało się z całkowitym zakazem poddawania danego produktu obróbce, przetwarzaniu, modyfikacji bądź też łączenia go z innymi elementami, które nie pochodzą bezpośrednio od źródłowego producenta.

Klauzula OC za podwykonawców

Klauzula odpowiedzialności cywilnej za podwykonawców kierowana jest dla osób prowadzących działalność gospodarczą, które współpracują z podwykonawcami. Zakres tego ubezpieczenia obejmuje szkody osobowe oraz rzeczowe, powstające na skutek wykonywania prac bądź usług.

OC najemcy

Ubezpieczenie OC najemcy dotyczy konkretnej nieruchomości oraz jej wyposażenia. Klauzula ta jest idealnym rozwiązaniem w sytuacji spowodowania nieumyślnego wypadku zniszczenia pomieszczenia, jego wnętrza. OC najemcy jest ochroną przed pokrywaniem strat, które powstały w związku z przypadkowymi zniszczeniami.

OC działalności – czy warto inwestować w dodatkowe ubezpieczenie?

Przedsiębiorcy nie są zobowiązani do wykupienia polisy dodatkowej. Mimo to warto dokładnie przeanalizować sobie tę możliwość i skonsultować się w tej sprawie z agentem. Trzeba jednak zaznaczyć, że OC przedsiębiorcy może być w pełni modyfikowane oraz dopasowane bezpośrednio do potrzeb przedsiębiorcy.

Z pewnością znasz powiedzenie, że przezorny zawsze ubezpieczony, dlatego pozwól nam ochronić Twoją firmę przed roszczeniami osób trzecich!

Z nami poczuj się bezpieczny o swoje finanse.

Już dzisiaj dołącz do grona osób, które obserwują nasz profil na Facebooku i bądź na bieżąco z wszystkimi artykułami!

Zapraszamy!

Przeczytaj także:

OC w życiu prywatnym – czy to w ogóle potrzebne?

Zgłoszenie szkody – co musisz wiedzieć

AUTOCASCO czyli ABC o AC

zdjęcie: pixabay

Ubezpieczenia firmowe cz. I – OC działalności
Przewiń na górę