Zniżka i zwyżka w OC czy Autocasco. Kto o tym nie słyszał? Temat elektryzuje wszystkich, którzy są co najmniej raz na jakiś czas zainteresowani kupnem polisy OC czy AC swojego samochodu. Teorii i mitów wokół zniżek i zwyżek w ubezpieczeniach wyrosło mnóstwo. Dlatego postanowiłem wyjaśnić czym są, jak są naliczane, a przede wszystkim od czego zależą zniżki i zwyżki zarówno w OC jak i Autocasco.

Zapraszam do lektury!

Zniżka a zwyżka – liczą się razem czy osobno?

Zacznę od najważniejszej wg mnie kwestii. Klienci bardzo często mylą te pojęcia lub łączą zniżki ze zwyżkami. Rozwiążmy więc tą kwestię na początku artykułu. Zniżki i zwyżki liczone są osobno!

Można mieć zniżki za np. historię (ciągłość) ubezpieczenia, ale mieć zwyżkę np. za wiek. Zdarzają się osoby w wieku 20-25 lat, które posiadają pełne zniżki, natomiast w ich przypadku naliczana jest zwyżka za wiek. Szczegółowo zwyżkę wiekową opiszę w dalszej części artykułu.

Co wpływa na zniżki?

Zniżki OC czy AC są w gruncie rzeczy bonusami dla kierowców, w przypadku których występuje małe ryzyko zaistnienia szkody. Generalnie w ubezpieczeniach składka zależy od ryzyka wystąpienia danej szkody. Im niższe ryzyko, tym Towarzystwo Ubezpieczeń jest skore obniżyć składkę.

Ocena ryzyka

Dla przykładu zastanówmy się jakie ryzyko szkody z AC występuje w przypadku samochodu rajdowego startującego w zawodach? Duża prędkość, manewry na granicy ryzyka (często nawet poza nią) i nieustanny wyścig z czasem powodują, że ryzyko jest ogromne. W takich przypadkach składka ustalana jest indywidualnie w Centrali Towarzystwa Ubezpieczeń, natomiast nierzadko wysokość składki ustala się na poziomie 70-90% Sumy ubezpieczenia. Oznacza to, że składka za ubezpieczenie AC w przypadku samochodu rajdowego może wynieść nawet ponad 100 000 zł!

To jest bardzo jaskrawy przypadek, ale myślę, że bardzo dobrze zobrazuje ideę ustalania składki.

Historia ubezpieczenia

Wracając do tematu zniżek, firmy ubezpieczeniowe wprowadziły zniżki, by uhonorować nimi kierowców, którzy dotychczas jeździli bezpiecznie, nie generując szkód na drogach. Tacy kierowcy dobrze rokują na przyszłość. Skoro więc ryzyko wystąpienia szkody jest małe, bo w przeszłości ich nie było, to Towarzystwa Ubezpieczeń chętnie nagrodzą takiego klienta zniżkami.
Co prawda czasem bywa tak, że mając szkodę będziemy jeździli wolniej i ostrożniej. Ryzyko będzie znacznie mniejsze niż w przypadku kierowcy, który dotąd nie miał żadnej szkody i uważa się za króla dróg. 😉 Niestety firmy ubezpieczeniowe sprawdzają historię szkodowości klientów i to jest główny wyznacznik do naliczenia zniżek.

Czas

Kolejnym czynnikiem generującym zniżki w OC i AC jest czas. Im więcej lat kontynuujemy ubezpieczenie pojazdu, tym większe zniżki są nam naliczane. Oczywiście zniżki rosną do pewnego momentu – nie ma możliwości, żeby w którekolwiek TU naliczyło nam 100% zniżek 😉

W dobie komputeryzacji i wymiany olbrzymich ilości danych między firmami, wszystkie TU korzystają z tych dobrodziejstw. Każdy kalkulator pobiera dane z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG). Widać w nim całą historię ubezpieczeń komunikacyjnych (OC jak również AC) każdego klienta, jak również szkodowość. Działa to na korzyść bezszkodowych klientów, ponieważ mając ubezpieczenie przez wiele lat w jednym TU oraz brak szkód na koncie, pełne zniżki otrzymamy we wszystkich innych.

Drugą stroną medalu jest to, że w przypadku szkody będą o niej wiedziały wszystkie firmy. Oczywiście systemy “widzą” szkody wyrządzone nie tylko samochodem, który właśnie chcemy ubezpieczyć. Jeśli mamy kilka pojazdów i przytrafi nam się stłuczka, bądź zgłosimy szkodę z AC, to szkoda jest zapisywana w UFG na koncie klienta. Co prawda system dysponuje danymi, który samochód miał szkodę, ale Towarzystwa Ubezpieczeń biorą pod uwagę wszystkie pojazdy danego klienta. Niestety…

Ile zniżki po roku, a ile po 5 latach?

Nie da się odpowiedzieć na to pytanie w sposób precyzyjny. Każde TU nalicza zniżki we własny sposób. Różny jest też czas potrzebny do uzyskania pełnych zniżek. Jedne firmy honorują maksymalnymi rabatami kierowców, którzy jeżdżą bezszkodowo 5 lat, a inne oferują pełne zniżki posiadającym ubezpieczenie min. 8 lat. Często jest to powodem sporych rozbieżności w wyliczonej składce. Kierowca z 6- letnim bezszkodowym stażem może mieć 60% zniżek w jednym TU a np. 40% w innym. Nie w każdym TU maksymalne zniżki wynoszą 60%. Niektóre firmy oferują 70 procentowe rabaty, a w innych maksymalna zniżka to ok 40%. Najważniejsza jest ostateczna wysokość składki lub zakres ubezpieczenia, a nie ile % zniżek otrzymamy od danej firmy.

Warto dodać, że podawanie zniżek w wartości procentowej jest ogólnie przyjętym sposobem, jednak nie we wszystkich firmach. Nie wszystkie kalkulatory umożliwiają podgląd wartości procentowej zniżek naliczanych klientom. Często spotyka się jedynie dane pobrane z UFG czyli liczbę lat ubezpieczenia czy szkodowość.

Ile stracę zniżek po szkodzie?

Tak jak w poprzednim punkcie nie mogę jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Mogę jedynie stwierdzić, że posiadając pełne zniżki, po jednej szkodzie nie stracimy ich wszystkich. W zależności od TU mogą spaść z 60% do 50, czy 40%, ale nigdy do 0!

Każda firma ubezpieczeniowa sprawdza inny okres szkodowości klientów. Nie ma też reguły ile lat po szkodzie będzie ona widoczna w systemach. Poza tym to, że system “widzi” szkodę sprzed choćby 10 lat to jedno, a to, czy ona wpływa na wysokość składki- to zupełnie co innego.

Niektóre TU zczytując szkodowość z bazy UFG uwzględniają rolę klienta w danej szkodzie. Są firmy, które interesuje szkodowość tylko pojazdu (bądź pojazdów) klienta, natomiast niektóre sprawdzają też, czy klient nie spowodował szkody jadąc innym pojazdem. Ostatnio klient poprosił mnie o ofertę ubezpieczenia jego samochodu. W rozmowie twierdził, że nie ma żadnych szkód. W trakcie przygotowywania oferty zauważyłem, że na jego koncie widnieje szkoda. Na początku bardzo się zdziwił, ale szybko wyjaśniło się, że jakiś czas temu spowodował stłuczkę jadąc służbowym samochodem. Szkoda była widoczna tylko w kilku Towarzystwach. Pozostałe uznały go za bezszkodowego.

Czy zniżki OC/AC przechodzą z męża na żonę?

W niektórych firmach jest możliwość skorzystania ze zniżek męża przez żonę i odwrotnie. Czasem można dopisać swoją drugą połowę do polisy mimo, że w dowodzie rejestracyjnym nie jest ona wpisana. Dzięki temu np. żona kupując swój pierwszy samochód może dopisać do ubezpieczenia męża, który zdążył wyrobić sobie zniżki. Dzięki temu znacznie obniżymy składkę. Pamiętajmy jednak: jeśli któreś z współwłaścicieli będzie objęte zwyżką za wiek, nie unikniemy tej zwyżki dopisując starszą osobę.
Powtórzę jeszcze raz: Zniżki a zwyżki to osobne czynniki wpływające na składkę!

Jak uzyskać lepsze zniżki?

Odpowiedź jest prosta: Trzeba mieć długą historię ubezpieczenia i brak szkód 🙂

No dobrze, a co jeśli nie mamy jeszcze własnego samochodu? Dla takich osób jest rozwiązanie.

Skuter bądź przyczepa

Najlepszym sposobem jest zakup skutera bądź przyczepy lekkiej (o ładowności do 400kg) i wykupienie ubezpieczenia. Składka ubezpieczenia OC takich pojazdów jest bardzo niska w porównaniu ze składką za ubezpieczenie samochodu. W tym przypadku czas będzie działał na naszą korzyść i po kilku latach będziemy mieli dobrą historię.
Niestety nie wszystkie TU honorują historię ubezpieczenia przyczepy, o ile była ubezpieczona w innej firmie. Lepiej jednak mieć wyrobioną historię w kilku TU niż w żadnym. 😉

Poza tym, jeśli zakupimy przyczepę, której nigdy nie będziemy używali, nie będzie absolutnie żadnego ryzyka wystąpienia szkody. Zniżki będą rosły i dzięki temu w przyszłości zaoszczędzimy znaczną kwotę kupując ubezpieczenie samochodu. Dla przykładu powiem, że nierzadko OC pojazdów dla osób w wieku 18-25 lat, bez historii ubezpieczenia przekracza 2000zł. Posiadając dobrą historię możemy obniżyć składkę nawet o ponad 1000zł. Łączny koszt wyrobienia takiej historii na pewno będzie niższy,

a np. skuterem można jeździć do szkoły. Podwójna korzyść! 😉
Oczywiście jest to przykład, a rzeczywista wysokość składki może być różna.

Sposób ten polecam rodzicom, którzy myślą o swoich pociechach, bądź młodzieży zamierzającej w przyszłości kupić własne 4 koła.

Współwłasność

Innym sposobem na zniżki jest zarejestrowanie samochodu tak, by współwłaścicielem została osoba posiadająca dobrą historię ubezpieczenia, bez szkód. To częsty i chyba najpopularniejszy sposób na obniżenie składki OC czy AC.

Od razu spieszę wyjaśnić, że zniżki nie “przechodzą” z ojca na syna. Wielu klientów o to pyta, dlatego spieszę wyjaśnić ten proces. Osoba bez zniżek w KAŻDYM przypadku musi wyrobić sobie własne zniżki. Dopisanie współwłaściciela spowoduje, że system wczyta zniżki obu osób. Natomiast do wyliczenia składki uwzględnione zostaną zniżki osoby, która posiada je większe – na korzyść klienta. Pamiętajmy, że nadal obowiązuje zwyżka za wiek. Jeśli współwłaścicielem pojazdu będzie osoba bez historii ubezpieczenia w wieku uznanym za TU za młodociany, system doliczy zwyżkę – mimo, że do obliczenia składki weźmie zniżki drugiego współwłaściciela.

Ochrona zniżki

Sposób polecany osobom, które zdają sobie sprawę, że istnieje duże ryzyko przytrafienia się szkody z OC czy AC.

Nie wszystkie TU oferują klientom taki dodatek do polisy, niektóre umożliwiają wykup Ochrony tylko w AC, a inne oferują ją tylko klientom, którzy posiadają dobre, wysokie zniżki.

Ochrona zniżki chroni nas przed jedną szkodą w czasie trwania polisy. Jeśli zgłosimy szkodę z Autocasco lub spowodujemy kolizję, to posiadając Ochronę Zniżki AC lub OC możemy spać spokojnie. Przy wznowieniu polisy TU potraktuje nasz przypadek tak, jakby szkoda w ogóle nie wystąpiła. Niestety wszystkie inne Towarzystwa szkodę będą uwzględniały.

Ochronę Zniżek warto wykupić, gdy rejestrujemy samochód na współwłasność z osobą z gorszymi zniżkami, o ile konkretne TU umożliwiają taką opcję przy zakupie polisy. Przyda nam się ona jeśli za kierownicą ma usiąść świeżo upieczony kierowca. Statystyki pokazują, że młodzi stażem kierowcy przyczyniają się do wielu kolizji i wypadków, więc w każdym przypadku ryzyko wystąpienia kolizji jest większe.

Zwyżka za wiek

Temat młodych kierowców działa na wszystkich jak czerwona płachta na byka. Niestety od dawna ta grupa płaci najwyższe składki za ubezpieczenia i nie zanosi się, żeby miałoby to ulec zmianie. Niestety statystyki są przeciwko młodym kierowcom, a Towarzystwa Ubezpieczeniowe utrzymują horrendalne czasem składki tłumacząc wysokim ryzykiem wystąpienia szkody. Nieraz spotyka się sytuacje, gdzie wysokość składki jest porównywalna, a czasem nawet wyższa od wartości ubezpieczanego pojazdu.

Dlaczego więc tak się dzieje?

Powodów jest kilka. Najczęściej jest to kulminacja braku historii ubezpieczenia i wiek osoby, która decyduje się na zakup pierwszego samochodu.

Każde TU ma ustaloną górną granicę wieku klienta, któremu podnosi składkę. Niektóre firmy robią to do 25/26 roku życia, a inne nawet do 30 roku życia. Oczywiście im bardziej klient zbliża się do danej granicy tym zwyżka będzie mniejsza. Tak więc 18 letni kierowca bez historii zapłaci znacznie wyższą składkę za polisę niż 24 latek również bez historii za ten sam samochód.

Musimy liczyć się z tym, jeśli zamierzamy kupić swój pierwszy samochód.

Co ze zniżkami po przerwaniu ciągłości ubezpieczenia?

Jeśli przerwiemy ciągłość ubezpieczenia, zniżki zaczną stopniowo maleć. Szybkość pogarszania się zniżek zależy od długości przerwy w polisach. Każde TU daną przerwę potraktuje “po swojemu” tak jak przy naliczaniu zniżek.

Podsumowanie

Temat zniżek jest bardzo popularny wśród kierowców. Obowiązkowość OC powoduje, że każdy właściciel pojazdu, ale i kierowca ma do czynienia z ubezpieczeniem, a więc z tematem zniżek.

Młodym (ale i jeszcze przyszłym) kierowcom polecam zainteresowanie się tym tematem, ponieważ w przyszłości mogą sporo zaoszczędzić. Z reguły budżet młodego człowieka jest mocno ograniczony. Tym bardziej przy zakupie pierwszego samochodu warto mieć zniżki na ubezpieczenie.

Aby uzupełnić ten artykuł niebawem zamierzam napisać kolejny o tym co wpływa na wysokość składki.

 

Jeśli spodobał Ci się mój artykuł, masz pytanie, lub chcesz podzielić się swoją opinią na ten temat zapraszam do komentowania. 🙂

Zapraszam Cię do polubienia mojej strony na Fb: WITCARS Centrum Ubezpieczeń
Dzięki temu nie przegapisz żadnego nowego wpisu.

Jeśli chciałbyś poznać ofertę ubezpieczenia napisz do mnie TUTAJ.

Już niebawem pojawi się kolejny artykuł na moim BLOGU.

Zapraszam!

 

Przeczytaj także:

Wypowiedzenie OC – kiedy, jak i gdzie?

Poradnik młodego kierowcy cz. 1

AUTOCASCO czyli ABC o AC

 

 

zdjęcie: pixabay

 

Zniżki i zwyżki w ubezpieczeniach
Przewiń na górę