Ubezpieczenie na życie – co warto wiedzieć?

Ubezpieczenie to sformułowanie doskonale znane i często używane, ponieważ każdy z nas jest objęty co najmniej jednym z jego rodzajów. Ponadto wiele osób decyduje się również na wykupienie dodatkowych polis, które stanowić będą nadobowiązkowe zabezpieczenie wypłacenia odszkodowania w sytuacji wystąpienia wielu nieszczęśliwych wypadków. Pośród tak licznych rodzajów ubezpieczeń dużym zainteresowaniem cieszy się ubezpieczenie na życie.

Czym właściwie jest ubezpieczenie na życie?

Ubezpieczenie na życie skupia się na ochronie życia i zdrowia ludzkiego poprzez zagwarantowane świadczenia, które określone są w umowie ubezpieczenia. Wspomniane świadczenia występują w formie sum ubezpieczenia, które ustala się między innymi na wypadek śmierci lub wystąpienia nieszczęśliwego wypadku. W art. 805 Kodeksu cywilnego znajduje się wyjaśnienie umowy ubezpieczenia oraz określone są zobowiązania zakładu ubezpieczeń do spełnienia świadczeń w postaci umówionej kwoty, tym samym ubezpieczający zobowiązuje się do zapłacenia należnej składki.

Co decyduje, że wybieramy ubezpieczenie na życie?

Podczas analiz przeprowadzanych z moimi klientami zauważyłem, że powodów, dla których decydują się oni na zakup polisy na życie, jest bardzo dużo. Wiele osób kieruje się celem zgromadzenia środków na przyszłość, inni swoje poczynania wykupu polis na życie motywują zabezpieczeniem finansowym swoich najbliższych na wypadek nagłej śmierci, a pozostali chcą objąć ochroną swoją rodzinę w przypadku pojawienia się nieprzewidzianych wypadków losowych.

Nasza motywacja kluczem do zakupu odpowiedniej polisy

Ważne jest, aby jeszcze przed zakupem zastanowić się nad tym, kogo oraz w jaki sposób chcemy chronić, wykupując daną polisę. Ubezpieczenie na życie posiada wiele wariantów oraz modeli, dlatego istotne jest znalezienie bodźców, które wpłyną na wybór odpowiedniego dla siebie ubezpieczenia.

Jakie rodzaje świadczeń wyróżniamy?

Ubezpieczenie na życie posiada wiele typów ubezpieczeń, które dzielą się na:

– ubezpieczenia ochronne,

– ochronne-oszczędnościowe,

– oszczędnościowe.

Ubezpieczenia ochronne

Czym różnią się od siebie te ubezpieczenia? Przedmiotem ubezpieczeń ochronnych jest ochrona życia osoby ubezpieczonej, a celem – zapewnienie ochrony finansowej osobom bliskim (wskazanym w danej polisie) w przypadku śmierci podczas obowiązywania polisy.  Ubezpieczenia te występują w dwóch wariantach: ubezpieczenia terminowego na życie oraz ubezpieczenia na całe życie.

Ubezpieczenia ochronne-oszczędnościowe

Wśród ubezpieczeń ochronnych-oszczędnościowych wyróżniamy ubezpieczenia kapitałowe, charakteryzujące się wyższymi składkami, jednak ryzyko inwestycji leży po stronie ubezpieczyciela, stąd inwestycje te są bezpieczne, przynoszące mniejszy, ale pewny dochód. W przypadku tego ubezpieczenia towarzystwo ubezpieczeniowe dzieli się z klientem swoim zyskiem, a wartość polisy zwiększa się.

Kolejnym z rodzajów ubezpieczeń ochronnych-oszczędnościowych wyróżnia się ubezpieczenia z funduszem inwestycyjnym, które w znaczący sposób różnią się od tych tradycyjnych. W ich przypadku ryzyko inwestycyjne dotyczy klienta, na którym spoczywa obowiązek wyboru odpowiedniej strategii funduszu, jednocześnie zgadzając się na wypłatę świadczenia, które jest uzależnione od ilości jednostek zgromadzonych na rachunku.

Ubezpieczenia uniwersalne to następny rodzaj omawianych ubezpieczeń. Cechują się one możliwością dostosowania poziomu ochrony do potrzeb osoby ubezpieczającej, zważając na jej preferencje oraz sytuację materialną. W przypadku tych ubezpieczeń ubezpieczający sam decyduje o podziale składki na pokrycie ryzyka śmierci, a także jaka część tworzy element oszczędnościowy. Jak sama nazwa wskazuje, ubezpieczenie to jest uniwersalne dla każdego z osób ubezpieczających.

Ostatnim przykładem ubezpieczeń ochronnych-ubezpieczeniowych są ubezpieczenia posagowe, których celem jest zapewnienie dzieciom finansowego wsparcia w dorosłym życiu. Dziecko osiągające umówiony wcześniej wiek otrzymuje od towarzystwa ubezpieczeniowego sumę ubezpieczenia w formie jednorazowej lub ratalnej wypłaty.

Ubezpieczenia oszczędnościowe

Ubezpieczenia na życie oszczędnościowe to typ ubezpieczeń, który ma zminimalizowaną ochronę ubezpieczeniową. Celem tego ubezpieczenia jest gromadzenie środków finansowych, a ich wypłata następuje w zależności od zawartej umowy oraz sytuacji życiowej ubezpieczonego, gdzie wyróżnia się: śmierć ubezpieczonego w okresie trwania umowy ubezpieczenia, koniec okresu ubezpieczenia zawartego w polisie, a także rozwiązanie umowy w trakcie jej trwania.

Umowy dodatkowe – jak rozszerzyć ubezpieczenie na życie?

Umowy dodatkowe przyczyniają się do rozszerzenia odpowiedzialności towarzystwa, gdzie niewielkim dodatkowym kosztem ubezpieczający zwiększa swoją ochronę w wybranym wcześniej zakresie, najczęściej dotyczą one ochrony w sytuacji: zdiagnozowania poważnej choroby, pobytu w szpitalu, operacji chirurgicznej, wypadku komunikacyjnego lub innego uszczerbku na zdrowiu. Umowy dodatkowe w ubezpieczeniu na życie są w codzienności niezwykle praktyczne i korzystne dla osób ubezpieczonych, a zwiększenie lub zmniejszenie zakresu umowy możliwe jest także w trakcie jej trwania.

Pakiet assistance – jakie płyną z niego korzyści?

Pakiet assistance to wszelka niefinansowa pomoc ze strony ubezpieczyciela, o którą można się ubiegać z tytułu wystąpienia zdarzeń polisowych. W zależności od naszych preferencji i podjętych decyzji dotyczących oferty możemy uzyskać pomoc m.in. w formie: dowozu leków, transportu medycznego, pomocy psychologa, dodatkowych konsultacji u specjalisty, a także pomocy domowej po hospitalizacji bądź w zorganizowaniu rehabilitacji.   

Różne warianty polis

Każda z wyżej wymienionych polis może być zawarta w sposób indywidualny, a więc każde ze świadczeń dopasowane jest do osobistych potrzeb osoby ubezpieczającej się lub w sposób tzw. grupy otwartej, gdzie występują gotowe pakiety dla każdego z klientów – niezależnie od wieku, płci czy innych informacji.

Ubezpieczenie na życie a pandemia koronawirusa

W dobie COVID-19 zainteresowanie ubezpieczeniem na życie znacznie wzrosło. Rozpowszechniony i coraz częściej pojawiający się wirus, nie tylko w naszym kraju, ale na całym świecie sieje spustoszenie, obawy i lęk o jutro. Dlatego nie czekaj, skontaktuj się z naszym biurem i uzyskaj niezbędne informacje dotyczące ubezpieczenia na życie, odnoszącego się także do śmierci z powodu pandemii koronawirusa.

Postaw na spokój i zapewnienie bezpieczeństwa sobie oraz swoim najbliższym.

Postaw na życie!

Już dzisiaj dołącz do grona osób, które obserwują nasz profil na Facebooku i bądź na bieżąco z wszystkimi artykułami!

Zapraszamy!

Przeczytaj także:

OC w życiu prywatnym – czy to w ogóle potrzebne?

Zgłoszenie szkody – co musisz wiedzieć

zdjęcie: pixabay

Ubezpieczenie na życie – co warto wiedzieć?
Przewiń na górę