Zgłoszenie szkody – co musisz wiedzieć

Ubezpieczenia to nie tylko zakup polisy! Często powtarzam to klientom. Nasza natura powoduje, że gdy wyciągamy pieniądze z portfela, to w zamian oczekujemy, że otrzymamy coś materialnego (namacalnego) w zamian. W branży ubezpieczeniowej jest trochę inaczej. Wydajemy pieniądze, a w zamian dostajemy kilka kartek papieru. Niektórym z nas ubezpieczenia wydają się czymś wirtualnym. Czymś za co zapłaciliśmy, a w rzeczywistości tego nie ma. A jest to najnieprawdziwsza nieprawda! Możemy się o tym przekonać w momencie powstania szkody, bądź zdarzenia objętego polisą. Zgłoszenie szkody jest dla wielu klientów bardzo kłopotliwe dlatego zdecydowałem się napisać ten artykuł.

W tym artykule znajdziesz wszystkie niezbędne informacje, co należy zrobić po wystąpieniu szkody. Przedstawię Ci sposoby jak i kiedy zgłosić zdarzenie a na końcu artykułu znajdziesz linki do zgłoszenia szkód w Towarzystwach Ubezpieczeniowych.

A więc do dzieła!

Szkoda! I co dalej?

Przede wszystkim należy zachować spokój. Obojętnie jakiego rodzaju szkoda wystąpiła, panika w niczym nam nie pomoże. Wręcz przeciwnie – może tylko zaszkodzić.

Szkoda komunikacyjna:

1. W pierwszej kolejności musimy zabezpieczyć miejsce zdarzenia jeśli jest to wypadek. W przypadku drobnej stłuczki należy po prostu zjechać z drogi/jezdni i zaparkować w bezpiecznym miejscu.

2. Gdy jesteśmy pewni, że jest bezpiecznie, powinniśmy – o ile to konieczne wezwać odpowiednie służby np. pogotowie, straż pożarną, policję.

W przypadku drobnej kolizji nie ma konieczności wzywać żadnych służb, o ile obydwie strony deklarują chęć “polubownego” załatwienia formalności. W takim przypadku należy spisać oświadczenie sprawcy kolizji. Wzór takiego oświadczenia można pobrać TUTAJ bądź zabrać blankiety podczas wizyty w naszym biurze. W oświadczeniu powinniśmy zawrzeć wszystkie dane pojazdu sprawcy, dane właściciela pojazdu oraz kierującego jeśli był to ktoś inny. Wpisując dane osób pamiętajmy o numerach PESEL, które są niezbędne w czasie zgłoszenia szkody.

Dobrze jest też wykonać kilka zdjęć miejsca zdarzenia oraz uszkodzeń. Na oświadczeniu bądź zwykłej kartce papieru powinniśmy naszkicować schematycznie przebieg zdarzenia. Wszystkie te działania pozwolą rozwiać wszelkie wątpliwości na etapie likwidacji szkody. Gdy wzywamy na miejsce zdarzenia policję, wszystkie te czynności wykonują za nas funkcjonariusze.

3.Gdy wszystkie czynności formalne dobiegną końca możemy odjechać naszymi pojazdami. W przypadku gdy samochód nie nadaje się do jazdy wzywamy pomoc drogową. Większość polis OC oferuje podstawową pomoc w razie wypadku (holowanie pojazdu do 100/150km). Możemy też wykupić pakiet assistance i mieć zapewnioną pomoc drogową z holowaniem nawet bez limitu kilometrów w kraju a także za granicą. Jeśli mamy usługę assistance po wypadku w naszym ubezpieczeniu, powinniśmy najpierw zadzwonić do Towarzystwa Ubezpieczeń i powiadomić o zdarzeniu. Firma zorganizuje nam pomoc za którą nie będziemy musieli dodatkowo płacić. Gdy zadzwonimy bezpośrednio po lawetę, będziemy musieli od razu zapłacić za pomoc. Towarzystwa Ubezpieczeniowe nie będą skore do oddania nam kwoty jaką wydamy za pomoc drogową.

Szkoda majątkowa:

Jeśl np.i podczas gwałtownej burzy uszkodzeniu uległ dach naszego domu, bądź woda wdarła się do piwnicy w pierwszej kolejności powinniśmy zadbać o nasze bezpieczeństwo. Następnie ważne jest, żeby zabezpieczyć miejsce zdarzenia, w celu ograniczenia strat. Gdy zagrożenie mija należy wykonać zdjęcia uszkodzeń zanim przystąpimy do sprzątania. Dokładna dokumentacja fotograficzna znacznie ułatwi ocenę poniesionych strat. Należy zanotować datę i godzinę kiedy wystąpiła szkoda.

Szkoda osobowa:

W przypadku NNW zgłoszenie szkody powinno nastąpić po zakończeniu leczenia poszkodowanego w związku z wypadkiem. Zgłaszając szkodę możemy przedstawić całą dokumentację oraz historię leczenia. Zgłoszenie szkody zaraz po wypadku jest o tyle gorsze, ponieważ po pewnym czasie mogą wyjść na jaw niewidoczne wcześniej obrażenia, lub powikłania. W takim przypadku mamy możliwość dalszego zgłaszania roszczeń, jednak prościej zgłosić szkodę raz i przedstawić całą historię leczenia.

W przypadku polis na życie i zdarzeń tzw. bezspornych jak urodzenie dziecka, śmierć ubezpieczonego czy rodzica/teścia sprawa jest prostsza. Te zdarzenia zgłaszamy z polisy (o ile takową posiadamy) zaraz po otrzymaniu dokumentu poświadczającego zdarzenie.

Co jest mi potrzebne do zgłoszenia szkody?

Szkoda komunikacyjna:

OC sprawcy:

Jeśli szkoda nie powstała z Waszej winy należy przygotować następujące dane:

1. Data, godzina i miejsce zdarzenia,
2. Numer rejestracyjny sprawcy szkody,
3. Numer rejestracyjny pojazdu poszkodowanego,
4. Numer polisy OC Sprawcy szkody,
5. Dane osobowe Poszkodowanego (PESEL, seria i numer dowodu osobistego),
6. Dane teleadresowe Poszkodowanego,
7. Dane osobowe Kierowcy pojazdu (PESEL, seria i numer dowodu osobistego) – jeżeli pojazd był w ruchu,
8. Okoliczności zdarzenia,
9. Dane jednostki policji i innych służb, interweniujących na miejscu zdarzenia – jeżeli były wezwane,
10. Dane kontaktowe do ewentualnych świadków zdarzenia,
11. Marka pojazdu Poszkodowanego,
12. Rodzaj uszkodzeń pojazdu Poszkodowanego (w celu szacowania rozmiaru szkody),
13. Miejsce postoju pojazdu Poszkodowanego (w celu wykonania oględzin),
14. Numer konta do wypłaty odszkodowania – jeżeli chcemy rozliczyć się gotówkowo.

AutoCasco:

W przypadku zgłoszenia szkody z AC sprawa jest prostsza, a wymaganych danych jest mniej niż w szkodzie z OC sprawcy. przed zgłoszeniem szkody z AC przygotujmy takie informacje:

1. Godzina i data zdarzenia,
2. Numer polisy AC,
3. Dane osobowe i teleadresowe właściciela pojazdu,
4. Dane uszkodzonego pojazdu, rodzaj i wielkość uszkodzeń (w celu szacowania rozmiaru szkody),
5. Okoliczności zdarzenia,
6. Dane osobowe Kierowcy pojazdu – jeżeli pojazd był w ruchu,
7. Miejsce postoju uszkodzonego pojazdu (w celu wykonania oględzin),
8. Numer konta do wypłaty odszkodowania – jeżeli chcemy rozliczyć się gotówkowo.

Szkoda majątkowa:

Zgłoszenie szkody majątkowej powinniśmy poprzedzić przygotowaniem danych takich jak:

1. Data i godzina zdarzenia,
2. Numer polisy majątkowej,
3. Dane osobowe i teleadresowe ubezpieczonego,
4. Okoliczności zdarzenia,
5. Zakres uszkodzeń,
6. Numer konta do wypłaty odszkodowania,

W przypadku drobnych szkód, bądź przy uszkodzeniu sprzętu elektronicznego coraz częściej odszkodowanie wypłacane na podstawie przedstawionej ekspertyzy firmy zajmującej się naprawą takiego sprzętu. Po zgłoszeniu szkody Towarzystwo Ubezpieczeń skontaktuje się z nami, zaleci przeprowadzenie takiej ekspertyzy i poprosi o przesłanie decyzji, oraz kosztorysu naprawy. Jednak nie jest to standard i w wielu przypadkach firma może wysłać rzeczoznawcę w celu wykonania oględzin.

Szkoda osobowa:

Do zgłoszenia szkody osobowej potrzebne będą dane takie jak:

1. Dane osobowe i teleadresowe poszkodowanej osoby,
2. Numer polisy z której zgłaszamy szkodę,
3. Data, godzina i miejsce zdarzenia,
4. Okoliczności zdarzenia,
5. Obrażenia powstałe w wyniku wypadku,
6. Dokumentacja medyczna, historia leczenia, kartoteki szpitalne oraz z przychodni, rachunki i faktury za zakupiony sprzęt do rehabilitacji itp.
7. Numer konta do wypłaty odszkodowania.

Dokumentację medyczną należy zeskanować i przesłać do Towarzystwa Ubezpieczeń w formia elektronicznej. Można to zrobić na etapie zgłoszenia jeśli zgłaszamy szkodę przez internet, lub w późniejszym terminie. Jest to niezbędne, ponieważ w przypadku szkód tego typu cała dokumentacja jest dokładnie analizowana. Na jej podstawie firma wypłaci odszkodowanie.

Zgłoszenie szkody – gdzie i w jaki sposób?

Przez internet, telefon lub osobiście:

Szkodę można zgłosić przez internet, telefonicznie, oraz w oddziale Towarzystwa Ubezpieczeń.

Najlepszą wg mnie formą zgłoszenia jest internetowe. Większość Towarzystw Ubezpieczeniowych posiada na swoich stronach proste w obsłudze formularze do zgłaszania szkód. Oprócz wpisania wszystkich danych umożliwiają dokładne określenie rozmiarów szkody. W niektórych firmach system w niektórych przypadkach wylicza wartość szkody i już na etapie zgłoszenia proponuje odszkodowanie. Jeśli zgodzimy się na zaproponowaną kwotę podajemy numer konta i przelew zostanie wykonany niezwłocznie. Dzięki temu odszkodowanie może trafić na nasze konto nawet tego samego dnia! To świetne rozwiązanie, ale pamiętajmy, żeby upewnić się, że kwota podana przez system pozwoli naprawić szkodę lub całkowicie nas zadowala.

W Towarzystwie Ubezpieczeń gdzie kupiliśmy polisę:

Szkodę zgłaszamy w Towarzystwie Ubezpieczeń, w którym zawarta została polisa z której ma zostać wypłacone odszkodowanie. Pamiętajmy też, żeby upewnić się czy zdarzenie/szkoda, które zamierzamy zgłosić są objęte naszą polisą. Możemy to zrobić pytając naszego agenta bądź skontaktować się z firmą ubezpieczeniową której polisę posiadamy.

W Towarzystwie Ubezpieczeń w którym polisę posiada sprawca:

Jedynie szkodę z OC sprawcy zgłaszamy firmie w której ubezpieczony był sprawca zdarzenia a nie my. Odszkodowanie zawsze zostanie wypłacone z polisy winnego zdarzenia. Po wyrządzeniu szkody sprawca ma obowiązek udostępnić dane polisy OC którą posiada.

BLS:

Skrót ten oznacza Bezpośrednią Likwidację Szkód. Jest to rodzaj porozumienia między Towarzystwami Ubezpieczeniowymi. Umożliwia on zgłoszenie szkody z OC sprawcy do firmy w której ubezpieczony jest poszkodowany. Firma ta wypłaci odszkodowanie, a następnie zwróci się do Towarzystwa Ubezpieczeń sprawcy zdarzenia o regres. Ta metoda ma jednak pewne ograniczenia o których warto wiedzieć.

Po pierwsze szkoda zgłaszana przez BLS musi dotyczyć tylko i wyłącznie mienia. W przypadku gdy w wyniku stłuczki oprócz samochodu ucierpi także kierowca czy pasażerowie pojazdu, nie będzie można zgłosić szkody przez BLS.

Po drugie w zdarzeniu mogą brać udział tylko zarejestrowane w Polsce pojazdy a miejscem zdarzenia musi być terytorium RP. W przeciwnym razie również nie będziemy mogli skorzystać z BLS.

Po trzecie odszkodowanie wypłacone w wyniku szkody nie może przekroczyć 30 000zł, dlatego jeśli uszkodzenia naszego pojazdu są znaczne bądź posiadamy drogi w naprawie samochód lepiej nie korzystać z BLS. Może się okazać że firma w której posiadamy polisę przeprowadzi likwidację szkody, wykona oględziny, a następnie odmówi wypłaty. Stracimy tylko czas bo będziemy zmuszeni od nowa wykonać zgłoszenie szkody z polisy sprawcy tam gdzie był on ubezpieczony.

System BLS wprowadziły Towarzystwa Ubezpieczeń takie jak: PZU, UNIQA, Concordia, Ergo Hestia, Warta, Aviva, oraz Gothaer. Do ww. firm należy prawie 70% rynku ubezpieczeń komunikacyjnych OC.

Ile czasu mam na zgłoszenie szkody?

W przypadku szkody z OC sprawcy, czy szkody majątkowej przepisy nie definiują okresu w jakim należy zgłosić szkodę. Przyjęto zatem, że jest on równy okresowi przedawnienia, który wynosi 3 lata.

Przydatne linki:

Podsumowanie

Ubezpieczenia to nie tylko wydanie pieniędzy w zamian za kilka kartek papieru z nadrukowaną polisą. Gdy przydarzy nam się szkoda przekonujemy się po co wydaliśmy pieniądze.

Zgłoszenie szkody nie jest wcale trudne i skomplikowane ale może być dla wielu z nas stresujące. Teraz wiadomo już w jaki sposób i gdzie zgłosić szkodę a także jakie dane powinniśmy przygotować.

Pamiętajmy też, żeby upewnić się, że odszkodowanie faktycznie nam przysługuje, ponieważ często okazuje się, że po zgłoszeniu szkody dostajemy odmowę, ponieważ takie ryzyko nie było objęte naszą polisą.

Jeśli spodobał Ci się mój artykuł, masz pytanie, lub chcesz podzielić się swoją opinią na ten temat zapraszam do komentowania. 🙂

Zapraszam Cię do polubienia mojej strony na Fb: WITCARS Centrum Ubezpieczeń
Dzięki temu nie przegapisz żadnego nowego wpisu.

Jeśli chciałbyś poznać ofertę ubezpieczenia napisz do mnie TUTAJ.

Już niebawem pojawi się kolejny artykuł na moim BLOGU.

Zapraszam!

 

Przeczytaj także:

Zniżki i zwyżki w ubezpieczeniach

Poradnik młodego kierowcy cz. 1

AUTOCASCO czyli ABC o AC

 

 

zdjęcie: pixabay

 

Zgłoszenie szkody – co musisz wiedzieć
Przewiń na górę