Wypowiedzenie OC – kiedy, jak i gdzie?

Dotychczas w moich artykułach opisywałem rodzaje ubezpieczeń pod względem zakupu polisy. Zakup to jedno, ale często pozostaje dylemat co zrobić z obecną polisą OC. Klienci często pytają w jaki sposób i kiedy mogą wypowiedzieć polisę. Jedni żyją w przekonaniu, że trzeba to zrobić 30 dni przed końcem, inni twierdzą, że muszą to zrobić tylko u tego agenta, u którego kupili obecną polisę. Zdania są podzielone. Wiele osób nie wie jak i kiedy mogą wypowiedzieć swoje OC, dlatego postanowiłem, że kolejny artykuł będzie właśnie o wypowiedzeniach obowiązkowych ubezpieczeń.

Obowiązek wypowiedzenia OC

Obowiązkowe ubezpieczenia takie jak OC komunikacyjne nie ulegają rozwiązaniu z końcem umowy. Takie polisy musimy wypowiedzieć, w przeciwnym razie zostaną automatycznie wznowione.

Automatyczne wznowienia mają dwa oblicza. Z jednej strony zapobiegają przerwom w ubezpieczeniu. Nawet jeśli zapomnimy o kończącej się polisie na nasz samochód, a agent nie przypomni nam o tym na czas, nic złego się nie stanie. Polisa wznowi się i nawet jeśli przytrafi się nam kolizja to ubezpieczenie zadziała. Po pewnym czasie otrzymamy list od Towarzystwa Ubezpieczeń z polisą i danymi do zapłaty.

Drugą stroną medalu jest często niekorzystna składka. Automatyczne wznowienia działają na zasadzie wznowienia polisy przez system, czyli algorytm. On po prostu wznawia ubezpieczenie, nie kierując się zbytnio dobrem klienta. Agent ma więcej możliwości przy wznowieniu. Dodatkowe zniżki, możliwość połączenia ubezpieczeń w pakiet itp. Wszystko to może sprawić, że cena za OC będzie niższa. System za nas tego nie zrobi – taka jest najczęściej cena za niedopilnowanie terminu końca polisy.

Co powinno znaleźć się na wypowiedzeniu

Wypowiedzenie ubezpieczenia obowiązkowego winno zawierać informacje o polisie, którą chcemy wypowiedzieć. Musimy wpisać nazwę Towarzystwa Ubezpieczeń oraz numer polisy.

Kolejna ważna rzecz to nasze dane osobowe. Muszą one znaleźć się na wypowiedzeniu oraz muszą się pokrywać z danymi na polisie. Musimy wpisać imię, nazwisko, adres zamieszkania i koniecznie numer PESEL lub REGON. W ubezpieczeniach klienci rozpoznawani są po numerach PESEL/REGON, więc są one niezbędne aby poprawnie wypowiedzieć polisę. Jeśli pojazd posiada współwłaściciela to jego dane również muszą znaleźć się na wypowiedzeniu. Musi on również podpisać dokument tak samo jak właściciel pojazdu.

Jeśli wypowiadamy umowę ubezpieczenia OC komunikacyjnego, musimy wpisać także dane ubezpieczonego pojazdu. Należy podać markę, model oraz numer rejestracyjny naszego pojazdu. W przypadku wypowiedzenia innego ubezpieczenia obowiązkowego (np. ubezpieczenia OC rolnika i budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego) należy wpisać dane ubezpieczonego przedmiotu (np. adres  ubezpieczonego gospodarstwa).

Najważniejszy w wypowiedzeniu jest zapis dotyczący powodu wypowiedzenia polisy. Każdy wzór dostępny u agentów czy w internecie zawiera odpowiednie informacje i numery artykułów, w związku z którymi chcemy wypowiedzieć polisę. Istnieją też uniwersalne wypowiedzenia, w których w zależności od potrzeby zaznaczamy odpowiedni checkbox wybierając odpowiednią formę wypowiedzenia.

W razie wątpliwości warto zapytać agenta w jaki sposób poprawnie wypełnić taki dokument.

Gdzie złożyć wypowiedzenie?

Wiemy już co musi zawierać wypowiedzenie polisy OC. Teraz przedstawię sposoby na to gdzie złożyć wypowiedzenie tak, by zostało ono zarejestrowane w Towarzystwie Ubezpieczeń.

List

Trochę archaiczna w dzisiejszych czasach metoda, ale jak najbardziej dozwolona i nadal nierzadko wykorzystywana. Każda firma na swojej stronie internetowej umieszcza adres do korespondencji. Na podany adres należy wysłać podpisane wypowiedzenie naszej polisy.

Agent

Dowolny agent ubezpieczeniowy chętnie pomoże w wypowiedzeniu polisy. Wg mnie jest to jeden z najlepszych sposobów. Agent podpowie też w razie wątpliwości jakie wypowiedzenie jest w danym przypadku konieczne, oraz jakie dane wpisać. Agent prześle nasze wypowiedzenie drogą elektroniczną do Towarzystwa. W ten sposób nasze wypowiedzenie zostanie bardzo szybko zarejestrowane. Ma to często istotne znaczenie w przypadku podwójnego ubezpieczenia oraz przy OC nabywcy. Wtedy każdy dzień opóźnienia w rejestracji naszego wniosku wiąże się z dodatkowymi kosztami.

Oddział TU

Z wypowiedzeniem polisy możemy też osobiście pofatygować się do oddziału Towarzystwa Ubezpieczeń w którym mamy zawartą polisę. Ta metoda sprawdza się w dużych miastach, gdzie takowe oddziały istnieją. W mniejszych miasteczkach czy wsiach na próżno szukać oddziału firmy ubezpieczeniowej. Jednak jeśli zdecydujemy się skorzystać z tego rozwiązania, przygotujmy dwie kopie (identyczne oczywiście) wypowiedzenia. Jeden egzemplarz złożymy w oddziale, natomiast na drugim otrzymamy potwierdzenie przyjęcia wypowiedzenia.

E-mail

Jak najbardziej wypowiedzieć nasze OC możemy nie ruszając się sprzed komputera. Skan podpisanego wypowiedzenia wysyłamy na adres mailowy naszego TU, który znajdziemy na stronie internetowej. Musimy jednak wypełnić wszystko jak należy, podpisać czytelnie a przede wszystkim skorzystać z właściwego rodzaju wypowiedzenia.

Rodzaje wypowiedzenia/rezygnacji z ubezpieczenia.

No dobrze, czas teraz przejść do najtrudniejszej kwestii w temacie wypowiedzeń. Poznajmy zatem rodzaje wypowiedzeń i sytuacje, kiedy z którego możemy skorzystać. A więc do dzieła!

Wypowiedzenie z końcem okresu ubezpieczenia

Najpopularniejsze wypowiedzenie oraz najczęściej używane. Rezygnujemy z wznowienia polisy w firmie, w której dotychczas mieliśmy zawartą umowę. Wypowiedzenie składamy w czasie trwania polisy, którą zawarliśmy, jednak min. jeden dzień przed końcem ubezpieczenia. Art. 115 Kodeksu Cywilnego mówi natomiast, że jeśli jeden dzień przed końcem okresu ubezpieczenia wypada w dzień wolny od pracy (święto, bądź niedziela) to czas na złożenie wypowiedzenia przedłuża się do następnego dnia roboczego.

Tego typu wypowiedzenie składamy, gdy pod koniec trwania obecnej polisy decydujemy się przenieść ubezpieczenie do innej firmy.

Po złożeniu skutecznego wypowiedzenia polisa rozwiązuje się z końcem ostatniego dnia ubezpieczenia. Nową polisę kupujemy z datą następnego dnia tak, by nie było przerwy w ubezpieczeniu. Nie ma też powodu, by kupować ubezpieczenie z datą wcześniejszą, niż następny dzień po zakończeniu trwania obecnej polisy.

Wypowiedzenie podwójnego ubezpieczenia

Jeśli zapomnimy o końcu daty obecnej polisy i otrzymamy list, w którym składka do opłacenia nas przerazi to nic straconego! Również w przypadku, gdy przyjdziemy do agenta dzień po zakończeniu umowy ubezpieczenia. Polisę automatycznie wznowioną można rozwiązać pod warunkiem zakupu ubezpieczenia w innej firmie. Tak więc musimy w danej chwili mieć dwa ubezpieczenia: jedno z automatycznego wznowienia i drugie zakupione przez nas. Wtedy możemy wypowiedzieć to pierwsze. Należy pamiętać, że po wypowiedzeniu automatycznie wznowionej polisy musimy uregulować składkę za dzień/dni, w których automatycznie wznowiona polisa była aktywna. Tak więc gdy wypowiemy ubezpieczenie po 14 dniach od wznowienia, to firma przeliczy ile powinniśmy zapłacić za te 14 dni. Po kilku dniach otrzymamy list z wezwaniem do zapłaty. Polisa którą kupimy osobiście będzie obowiązywała od dnia zakupu przez 365 dni.

Wypowiedzenie OC po zakupie pojazdu

Jeśli kupimy używany samochód, zarejestrowany w Polsce to musi on posiadać obowiązkowe ubezpieczenie OC. Taka polisa po zakupie przechodzi na nas (sprzedający ma obowiązek zgłoszenia sprzedaży w ciągu 14 dni do agenta bądź bezpośrednio do Towarzystwa Ubezpieczeń).

Firmy jednak często stosują tzw. rekalkulację składki. Polega ona na ponownym przeliczeniu składki z uwzględnieniem naszych zniżek, szkodowości, wieku, miejsca zamieszkania itp. W przypadku, gdy samochód zakupi osoba mająca na swoim koncie szkody, bądź w młodym wieku, może okazać się, że pomimo opłacenia przez poprzedniego właściciela całej składki, dostaniemy słoną dopłatę. Towarzystwa Ubezpieczeń tłumaczą takie działanie zmianą oceny ryzyka po zmianie właściciela za co musimy zapłacić. Często okazuje się, że w innej firmie składka za cały rok ubezpieczenia może być niższa niż dopłata do obecnej polisy, którą sprzedający opłacił w całości.

Często też osoby planujące sprzedaż samochodu rozkładają płatność składki na raty. Ma to na celu obniżenie kosztów przed sprzedażą samochodu. Jeśli kupimy pojazd z nieopłaconą składką to obowiązek uregulowania płatności przechodzi na nas.

Na szczęście polisę, która przeszła na kupującego po zakupie samochodu można wypowiedzieć. Wypowiedzenie działa wtedy podobnie jak w przypadku wypowiedzenia polisy wznowionej automatycznie. Polisa zostaje rozwiązana z dniem złożenia wypowiedzenia, a my w tym samym dniu musimy wykupić nową polisę. Często jest to opłacalne finansowo. Klienci często korzystają z tej opcji, gdy chcą zakupić cały pakiet na nowo kupiony samochód, a dotychczasowy ubezpieczyciel ma niekorzystne warunki ubezpieczenia AC czy Assistance.

Rezygnacja z polisy zakupionej online lub przez telefon

Jeśli pod wpływem internetowej reklamy czy pozornie doskonałej oferty zdecydujemy się na zakup polisy OC a po pewnym czasie uznamy, że nie był to zbyt dobry wybór to nic straconego!

Polisę OC zakupioną w ten sposób możemy wypowiedzieć do 30 dni od zakupu. Składamy wtedy rezygnację z zawartej umowy ubezpieczenia. Pamiętajmy jednak, że za te dni w których zakupiona polisa obowiązywała będziemy musieli zapłacić. Poza tym jeśli od czasu zakupu do momentu złożenia wypowiedzenia wystąpiła szkoda, polisa nie będzie mogła być rozwiązana.

Kradzież pojazdu, lub szkoda całkowita/złomowanie pojazdu

W pierwszej kolejności musimy wyrejestrować pojazd w wydziale komunikacji. W przypadku kradzieży pojazdu koniecznie musimy mieć przy sobie zaświadczenie z Policji (zgłoszenie kradzieży). Natomiast gdy nasz pojazd oddaliśmy na złom musimy przynieść zaświadczenie ze stacji demontażu.

Po wyrejestrowaniu pojazdu składamy do Towarzystwa Ubezpieczeń oświadczenie o wyrejestrowaniu oraz zaświadczenie z wydziału komunikacji o wyrejestrowaniu naszego pojazdu.

Wzór oświadczenia można pobrać TUTAJ.

W tym przypadku należy nam się zwrot składki za “niewykorzystane” dni polisy. Po zarejestrowaniu przesłanych dokumentów TU skontaktuje się z nami (najczęściej listownie) i poprosi o przesłanie danych do przelewu zwrotu składki. Zwrot powinien zostać naliczony od dnia złożenia oświadczenia do końca umowy ubezpieczenia.

Których polis komunikacyjnych nie wypowiadamy?

Istnieją polisy OC pojazdów których nie trzeba wypowiadać. W sytuacji gdy kupimy samochód, wraz z nim otrzymujemy OC. Możemy korzystać z tej polisy jednak musimy pamiętać, by zapewnić ciągłość ubezpieczenia. W tym wypadku nie musimy wypowiadać kończącej się polisy którą dostaliśmy przy zakupie samochodu, ponieważ taka polisa rozwiązuje się sama, z końcem okresu ubezpieczenia. Musimy pamiętać jednak żeby zawczasu zawrzeć nową umowę ubezpieczenia naszego samochodu. W przeciwnym razie pozostaniemy bez ubezpieczenia. Możemy wtedy dostać karę z UFG (nawet 4200zł za brak OC samochodu osobowego ponad 14 dni, sprawdź na: ufg.pl), a co gorsza jeśli w tym czasie spowodujemy szkodę, żadne TU nie pokryje strat poszkodowanej stronie. Będziemy musieli to zrobić z własnej kieszeni.

Kary za brak OC
Wysokość kar za brak OC dla poszczególnych pojazdów. 100% kary za okres powyżej 14 dni, 50% kary za okres 4-14dni, oraz 20% kary za okres do 3 dni bez ubezpieczenia. Źródło: ufg.pl

Podsumowanie

Obowiązkowe ubezpieczenia należy wypowiedzieć. W przeciwnym razie polisa wznowi się automatycznie.

Wiemy już jak powinno wyglądać poprawnie wypełnione wypowiedzenie, gdzie je wysłać a przede wszystkim w jakich sytuacjach możemy wypowiadać nasze polisy.

Wszystkie potrzebne wzory wypowiedzeń można pobrać TUTAJ.

Jeśli spodobał Ci się mój artykuł, masz pytanie, lub chcesz podzielić się swoją opinią na ten temat zapraszam do komentowania. 🙂

Zapraszam Cię do polubienia mojej strony na Fb: WITCARS Centrum Ubezpieczeń
Dzięki temu nie przegapisz żadnego nowego wpisu.

Jeśli chciałbyś poznać ofertę ubezpieczenia napisz do mnie TUTAJ.

Już niebawem pojawi się kolejny artykuł na moim BLOGU.

Zapraszam!

 

Przeczytaj także:

Zniżki i zwyżki w ubezpieczeniach

Zgłoszenie szkody – co musisz wiedzieć

Poradnik młodego kierowcy cz. 1

 

 

zdjęcie: pixabay

Wypowiedzenie OC – kiedy, jak i gdzie?
Przewiń na górę